Mål och vision

 Arbeta  med förskolans läroplan och verksamhetens likabehandlingsplan som underlag vid planering och målsättning.

Dokumentationerna ( enkät, foto, noteringar mm ) ligger sedan till grund för utvärdering av verksamheten. Min vision och mål är att barnen utvecklas till demokratiska, sociala och empatiska individer som med lust, glädje och sin nyfikenhet vill fortsätta sitt lärande och utforskande.