Värdegrunder

Jag arbetar utifrån våra värdegrunder där vill jag ge barnen:

 • trygghet
 • glädje
 • social kompetens
 • språklig förmåga
 • en stimulerande miljö både ute och inne
 • visa respekt och hänsyn inför andra
 • att respektera både barn och vuxna
 • alla är lika mycket värda, fast vi är olika
 • man är omtyckt för den man är och inte för vad man kan
 • att flickor och pojkar ska få samma utrymme i verksamheten
 • alla ska behandlas lika oavsett kön eller etnisk bakgrund

Jag anser att leken stimulerar barns fantasi, språk, kommunikation, inlevelse och förmåga att samarbeta samt lösa problem